Artificial intelligence en big data kunnen mits op een nuchtere manier toegepast in een behoorlijk aantal sectoren waarde creëren. Zo ook in de chemische sector: samen met Nouryon in Deventer experimenteren we sinds vorig jaar met de inzet van nieuwe technologie om klantvragen beter te beantwoorden. Recentelijk hebben we daarvoor Nouryon PCDS opgeleverd, een webapplicatie waarmee chemische labdata anders dan normaal wordt opgeslagen en inzichtelijk wordt gemaakt voor toekomstig gebruik. Daarmee wordt onder andere aan een trainingset gewerkt voor de inzet van machine learning.

Een stukje context: klantvragen bij Nouryon Polymer Chemistry

Dankzij het jarenlange contact dat Business Innovation Campus de Gasfabriek reeds met Nouryon heeft opgebouwd, is vorig jaar een samenwerking gestart tussen Nouryon Digital en Aime. Want is het mogelijk om de medewerkers van Polymer Chemistry, één van de business units van het chemiebedrijf, creatiever hun werk te laten verrichten door ze te ontlasten van repetitieve taken? En hoe kunnen AI en Big Data daar een rol in spelen? In een haalbaarheidsstudie hebben we vorig jaar de kansen aangetoond, waarna we groen licht kregen en aan de slag zijn gegaan.

In de afgelopen jaren heeft Nouryon een bijzondere positie opgebouwd in de industrie. Allereerst staat het bedrijf bekend om haar uitmuntende veiligheidsprincipes, en ten tweede levert het uitstekende service op het moment dat haar klanten vragen hebben over de producten die geleverd worden. Dit serviceniveau is tot stand gekomen doordat de supportmedewerkers en technical development managers een uitgebreide kennis hebben opgedaan van wat werkt en, natuurlijk, wat niet werkt. En ook Nouryons lab in Deventer werkt hard mee: door verschillende experimenten uit te voeren kunnen oplossingsrichtingen voor de problemen van klanten kunnen worden gevonden en wordt begrepen waarom een productieproces op een bepaalde manier verloopt.

Slimmer omgaan met experimenten en uitdagender werk

Daar ligt precies de kans voor Artificial Intelligence en Big Data. Omdat experimenten tot nu toe logischerwijs niet met het oog op AI worden vastgelegd, is er een zeer diverse verzameling van data ontstaan. De eerste quick win die Aime dus voor Nouryon heeft gegenereerd is Nouryon PCDS: laboratoriumdata wordt ingelezen en inzichtelijk gemaakt in een webapplicatie. In deze webapplicatie kunnen de labmedewerkers van Nouryon de chemische context, zoals de gebruikte chemische componenten en de hoeveelheden, aanvullen. Zo wordt er aan een uitgebreide database gewerkt van experimenten die waardevol zijn voor klant en research.

We doen dat nadrukkelijk vanuit menselijk perspectief. Aime’s streven is om menselijke intelligentie aan te vullen met slimme tools. Omdat chemische experimenten hun waarde blijven behouden zal een verbeterde toegankelijkheid van deze resultaten labmedewerkers in staat stellen om steeds meer nieuwe combinaties van chemische stoffen te testen.

Twee vervolgfasen: testen PCDS en ontwikkeling customer interface

In PCDS is deze zoekfunctie reeds ingebouwd. De supportmedewerkers van Nouryon kunnen reeds in de ingeladen data zoeken en op die manier beter klantvragen beantwoorden, met dank aan het werk van het lab. In de komende periode wordt PCDS dan ook door het lab uitgetest en wordt bekeken waar nog aanpassingen nodig zijn. Voor Aime is het een spannende periode met uiteindelijk constructief verbeterde software.

Tegelijkertijd wordt er een mock-up ontwikkeld van de interface waarmee automatisch klantvragen beantwoord kunnen worden. In samenwerking met de vertegenwoordigers van Nouryon en een distributeur is recentelijk een brainstormsessie georganiseerd waarbij we in de rol van de distributeur kropen: wat voor functionaliteit zou voor hen gewenst zijn? Uit die sessie is een idee gekomen waarmee hierin een stap voorwaarts gezet kan worden. Zo werken wij stapsgewijs aan een waardevolle inzet van AI en Big Data voor Nouryon.

Wordt vervolgd!