De overheid speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van ons wegennet. Medewerkers van (de)centrale overheden monitoren de staat van het wegdek, inspecteren de bodem onder de wegen en maken een planning voor het wegenonderhoud. Aime participeert sinds januari in het Startup in Residence-programma van de provincie Overijssel om een antwoord te geven op een belangrijke vraag: hoe kunnen we het wegenonderhoud slimmer maken?

Fotograaf: Markus Spiske, Pexels License.

De provincie heeft in de afgelopen tijd veel kennis en inzichten gedeeld en ons een kijkje in de keuken gegeven omtrent het monitoren en onderhouden van provinciale wegen. Daarbij maken de medewerkers van de provincie gebruik van een aantal provinciebreed verzamelde datasets. Die verschaffen inzicht in de staat van het wegennet. Uit deze inzichten blijkt dat er hard wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijke planning, maar dat medewerkers erkennen dat het nóg slimmer kan.

De mens achter de machine ondersteunen

Op basis van die observaties heeft Aime een visie ontwikkeld voor de inzet van Artificial Intelligence bij het plannen van wegenonderhoud. Uitgangspunt daarbij is dat de hersenen van mensen de voorkeur geven aan creatieve taken. Dat is in dit geval het toezicht houden op de wegenplanning en het slim combineren van allerlei inzichten om tot een goed eindresultaat te komen. Het vergaren van die afzonderlijke inzichten is echter een pijnpunt. Doordat het hier gaat om het bestuderen van honderden tot duizenden datapunten zit hier de toegevoegde waarde voor een automatisch AI-systeem.

Aime werkt daarom aan een slimme toepassing die het de medewerkers van de provincie Overijssel mogelijk maakt om verschillende datastromen automatisch te analyseren. Het systeem herkent potentiële defecten in de weg en in de bodem. Daarbij wordt medewerkers van de provincie gevraagd om situaties te beoordelen waar het systeem niet helemaal zeker over is. Zo leert het van de experts van de provincie. Alle inzichten worden vervolgens gecombineerd in een slimme wegenplanning die als input dient voor het planningsproces.

Foto: Aleksejs Bergmanis, Pexels License.

Zo ontstaat een leercyclus en een win-win-situatie voor de medewerkers, die beter ondersteund worden in het maken van een onderhoudsplanning.

Samenwerking tussen provincies en partners

Dankzij het open beleid dat de provincie Overijssel voert in haar Startup in Residence-programma, waarin expliciet naar samenwerking wordt gezocht met andere partners, heeft Aime ondertussen een netwerk ontwikkeld van partijen die interesse hebben om aan deze technologie mee te werken. Zo heeft Aime recent een lezing over predictive road maintenance verzorgd bij het Festival van de Toekomst in Zuid-Holland. Daar reageerden medewerkers van die provincie positief op onze visie. Er wordt ook actief samenwerking gezocht met marktpartijen die kunnen optreden als dataleverancier. Met sommige partijen zijn reeds vergevorderde gesprekken gaande.

Daarnaast is er sprake van een prettige en constructieve samenwerking met de provincie Overijssel. In een zeer korte periode heeft Aime een beeld gekregen van de organisatie en haar wensen, de huidige beschikbare datasets en de huidige werkwijzen. We kijken daarom enorm uit naar het implementeren van onze visie!

In de komende weken gaan we verder met het doorontwikkelen en uitwerken van de visie, ook op technologisch vlak. Daarbij worden de eerste stappen gezet naar een werkende oplossing. Heeft u als (semi)overheid of private partij interesse om mee te praten over deelname in onze oplossing? Neem gerust contact met ons op. De ☕ staat klaar in Deventer!