Inzicht in de staat van uw wegennet

Verregaande digitalisering maakt het mogelijk om wegen op een slimme manier te onderhouden. Waar een weg defect dreigt te raken, kan proactief worden ingegrepen om schades en verdere kosten te voorkomen. Met een overzicht van de defecten die zijn waargenomen, kan door onderhoudsplanners een slimme wegenplanning worden gemaakt.

Het is in de hedendaagse praktijk echter extreem moeilijk om de verschillende datastromen bij elkaar te brengen. Dankzij het grote volume en de grote variëteit van de datasets is het lastig om één helder overzicht te krijgen van de staat van het wegennet. Hoewel onderhoudsplanners dus hun uiterste best doen, kan het wegenonderhoud een stuk slimmer.

Met Aime’s Predictive Road Maintenance-software krijgt u een helder overzicht van de staat van uw wegennet dankzij een gebruiksvriendelijke GIS-omgeving. Uw datastromen worden door interpretatiemodules geanalyseerd waarbij potentiële defecten aan het licht komen. Aan de hand van een stoplichtmodel ziet u direct waar deze defecten zijn waargenomen, of er meer data nodig is of dat alles oké is. Deze inzichten kunnen vervolgens automatisch worden omgezet in een concept-onderhoudsplanning.

Van meting tot planning

Bekijk hieronder hoe u de datastromen die binnen uw organisatie beschikbaar zijn op een slimme manier kunt combineren.

Interpretatiemodules

Gebruik de door Aime en partners ontwikkelde slimme interpretatiesoftware op basis van machine learning. Laat uw datastromen geautomatiseerd analyseren en ontdek defecten in het wegennet. De modules zorgen ervoor dat uw medewerkers veel minder data met de hand moeten analyseren.

  Image
  Image

  Geografisch overzicht

  Bekijk de staat van het wegennet direct op de kaart. Ontdek in welke wegdelen defecten zijn gedetecteerd en onderneem direct actie. Zie daarnaast ook welke acties andere (net)beheerders rondom uw wegen uit gaan voeren en voorkom meerwerk.

   Onderhoudsplanning

   Bereken met onze Predictive Road Maintenance-software welke wegen momenteel aan onderhoud toe zijn. Start uw eigen planningsproces aan de hand van een datagedreven conceptplanning.

    Image

    Create A product first!

    Create a product first please!