Als Aime specialiseren we ons op het gebied van slimme software powered by Artificial Intelligence & Big Data. Dat houdt kortgezegd in dat we software bouwen die uw bedrijfsprocessen ondersteunt met uw data. Mobiele apps en webapplicaties die op kantoor en in het veld gebruikt kunnen worden, met moderne technologie en – waar gewenst – in de cloud, daarmee zijn we dagelijks bezig.

Daarbij gebruiken we data die nu reeds bij u op de plank ligt. Zo hebben we recent bij Nouryon succesvol chemische datastromen met elkaar gecombineerd, waardoor er nu volautomatisch aan een AI training set wordt gewerkt.

Het is één van de voorbeelden die aantoont wat er met sensordata mogelijk is. Maar heb je het over sensoren, dan hoor je regelmatig iets over het Internet of Things, ook wel IoT genoemd. Wat dat internet nu precies inhoudt, en of het anders is dan het internet dat wij kennen, daar gaan we in deze blog op in. Maar omdat we natuurlijk software maken die gedreven wordt door AI en Big Data, koppelen we het IoT ook aan de AI-techniek machine learning. Zo ontdekken we de fraaie combinatie die we met IoT- en AI-technieken kunnen slaan!

Omslagfoto: blickpixel, Pixabay license.

Door Wilgengebroed on Flickr – Cropped and sign removed from Internet of things signed by the author.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32745645

Wat is het Internet of Things?

Connect the world. Dat is het uitgangspunt van het internet zoals wij dat kennen: apparaten die door mensen bediend worden met elkaar verbonden, zodat we met elkaar kunnen communiceren. Via computers, laptops, tablets en telefoons communiceren we via websites, via apps als Whatsapp, maar ook via de traditionelere kanalen als e-mail en IRC.

Stel nu dat je een logistieke dienstverlener bent die een flink aantal trucks op de weg hebt rijden. Het gaat in het bijzonder om koelwagens en als transporteur ben je flink de pineut als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt. Tegelijkertijd wil je de klant realtime inzicht bieden in de locatie van de truck alsmede de temperatuur. Dat is het perfecte uitgangsscenario voor het Internet of Things

Bij dit IoT wordt de situatie die we hierboven bespraken, die van het verbinden van door mensen bediende apparaten, een minderheid. Het worden objecten die de meerderheid van de met het internet verbonden apparaten vormen. Heel normale objecten zelfs, zoals je op de afbeelding kunt zien: bloempotten die volgestopt zijn met sensoren en informatie verschaffen over plantvoeding, bijvoorbeeld. Of een smart home waarvan de sensoren aan het internet gekoppeld zijn. Het internet wordt ineens een medium om ook informatie over dingen uit te wisselen!

Sensoren spelen, zoals je wellicht al had vermoed, een kritieke rol in het Internet of Things. Het zijn de sensoren die de reguliere objecten verrijken en meten de data die voor je use case nodig is. Zoals uit onze blog over de combinatieworkshop IoT + AI al bleek is op de Gasfabriek – onze thuisbasis –  startup Iotify gespecialiseerd op het gebied van IoT-sensoren. Zo hebben ze een OmniSensor gemaakt, een bord waarop allerlei sensoren zijn aan te sluiten, waardoor je een enorme flexibiliteit hebt in de te verrichten metingen. Deze sensor valt te combineren met een GPS-sensor én communiceert over een betaalbare en draadloze netwerkverbinding – het LoRa-netwerk – met het internet. Om te spreken in het voorbeeld van die transporteur: daar is je realtime-inzicht!

Fotograaf: David Cassolato, Pexels license

De rol van Artificial Intelligence bij het IoT

Nu komt al gauw de vraag op: mooi, dat IoT, maar wat hebben Artificial Intelligence – met deeltechnieken machine learning en deep learning – daar nu mee te maken? Wat is de rol van Big Data in dit geheel?

Ja, dat is inderdaad een slimme vraag. Want die rol is er, en die is behoorlijk sterk.

Zoals tijdens de workshop al goed naar voren kwam: de Big Data die door de IoT-sensoren wordt geproduceerd, kan door ons worden ontsloten. Zo is Aime dus een soort goudsmid. Althans, volgens de IoT-startups waarmee we de workshop verzorgden!

Zij de gouddelvers, wij de goudsmid – toch een treffende geuzennaam.

Die benaming schetst echter perfect de rollen van AI-technieken en het IoT: waar de sensoren die met het internet verbonden zijn realtime inzicht geven in de huidige situatie, kun je er ook heel snel een uitgebreide AI training set mee genereren. Deze training set kan gebruikt worden om AI-modellen te trainen die patronen ontdekken en een voorspellend vermogen opbouwen voor nieuwe data. Concrete voorbeelden zijn:

  • Het voorspellen van het zuurstofgehalte in kantoren op basis van tijd van de dag en het verloop van zuurstof in het voorgaande halfuur;
  • Het identificeren van de kans dat iemand nog in zijn of haar kantoor aanwezig is op een bepaald tijdstip, zodat je voor jezelf een inschatting kunt maken wanneer je op de dag een collega kunt bezoeken;
  • Het voorspellen van falen in machines, zoals vliegtuigmotoren, op basis van actuele metingen, zodat deze minder beschadigd raken en onderhoud beter kan worden gepland;
  • Het slim maken van wegdelen en ze in staat stellen om aan te geven dat ze kapot zijn.

En ga zo maar door!

Gasfabriek broedplaats voor technologische innovatie

Aime is gevestigd op Business Innovation Campus de Gasfabriek in Deventer. In het innovatiecentrum werken verschillende startups aan technologische innovaties. Nieuwe technologieën, zoals sensortechnologie en machine learning, spelen daarbij een grote rol. Toch gaat het niet om de technologie an sich maar om wat ermee bereikt kan worden: het op een totaal nieuwe manier inrichten van bedrijfsprocessen met respect voor mens en werkcultuur én het bereiken van nieuwe klanten.

Heeft deze toolbox aan specialismen de interesse gewekt? Vanzelfsprekend gaan we er graag over in gesprek. De ☕ staat klaar! Klik hier om direct contact met ons op te nemen voor een afspraak.