Artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is een ware gamechanger in deze wereld en is al overal om ons heen aanwezig. De uitdaging voor ieder bedrijf en organisatie is niet óf, maar hoe AI op de beste manier een rol kan krijgen voor het inrichten van de toekomst.

Aime is ervan overtuigd dat deze rol ingevuld moet worden vanuit de sterktes van een bedrijf, gebruik makend van de expertise en data die al in de organisatie aanwezig is. Van daaruit kan de route uitgetekend worden hoe stapsgewijs nieuwe waarde voor uw klanten en dus uw bedrijf wordt gecreëerd.

In een innovatiesessie met de direct betrokkenen uit uw bedrijf wordt het raamwerk opgebouwd waarmee u AI en Big data toepassingen op hun merites kunt beoordelen. Dit raamwerk wordt vervolgens toegepast om de ambities en mogelijkheden van uw bedrijf helder in kaart te brengen. Vaak volgt dan het punt waarop de groep in kleinere teams afzonderlijke mogelijkheden gaat uitwerken, voor latere besluitvorming in uw organisatie.

Een innovatiesessie duurt in het algemeen tussen de twee uur en een dagdeel, afhankelijk van de wensen van uw organisatie. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jeroen Bolhuis, jeroen@meetaime.com, tel. +31(0)652264797.

Create A product first!

Create a product first please!